SWOT Analizi

Dünyada yaşanan küreselleşmeyle beraber, her geçen gün bilgiye verilen değer artmaya ve ortaya çıkan teknolojik gelişmeler işletmeleri daha iyi performans sergilemeye ve daha verimli olmaya zorlamaktadır. Bundan dolayı işletmeler, rekabet üstünlüğünü elde etmek ve ayakta kalabilmek için stratejik düşünmeye ve stratejik kararlar almaya ihtiyaç duyarlar. Bu amaç doğrultusunda işletmeler; hedeflerini, amaçlarını, planlarını ve politikalarını belirlerler. Buna SWOT analizi adı verilir. Böylelikle işletmeler, sahip oldukları varlık ve yetenekleri analiz ederek durum değerlendirmesi yaparlar.

SWOT analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve dış çevreden kaynaklanan tehdit ve fırsatları tespit edip bunlara karşı önlem almak için kullanılan bir araçtır. Başka bir deyişle, SWOT analizi ile bir işletmenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri analiz edilir. Oysa çoğu işletme tarafından bu analiz gözardı edilmekte ve bunun sonucunda işletmenin başarısız olmaktadır. Bu yüzden SWOT analizi işletmeler için yapılması önemli bir analizdir.

SWOT analizi, ilk olarak 1960’lı yıllarda Harvard Üniversitesi profesörleri Edmund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth Andrews ve William D. Guth tarafından geliştirilmiştir. Ardından Stanford Üniversitesi‘nde Albert S. Humphrey tarafından yapılan araştırmalar sonucunda son halini almıştır.

SWOT Analizi Unsurları

SWOT analizinde; işletmenin iç yapısının, faaliyet içerisinde bulunduğu ortamın ve dış koşulların, işletmenin sonraki dönemlerde karşılaşabileceği ve etkilenebileceği gelişmelerin, işletmenin hedef kitlesinin ve işletme faaliyetlerinden etkilenenlerin değerlendirmesi yapılmaktadır. Özetle SWOT analizi, işletmenin kendi içindeki unsurları dışarıdan gelen unsurlarla karşılaştıran bir araçtır.

S (Strenghts): İşletmenin güçlü/üstün olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir.
W (Weakness): İşletmenin güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesidir.
O (Opportunities): İşletmenin sahip olduğu fırsatları ifade eder.
T (Threats): İşletmenin karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikelerdir.

Peki, SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

 • İşletmenin ve onu çevreleyen ortamın tüm yönleriyle anlaşılıp algılanmasını sağlar.
 • Mevcut durumun belirlenmesini ve daha sonra atılacak olan adımların daha sağlıklı, etkili ve stratejik olmasını sağlar.
 • Güçlü ve zayıf yönler ile karşı karşıya olunan tehdit ve fırsatların açıkça görülmesine imkan sunar.
 • İşletmenin güçlü yönlerinden ve fırsatlardan faydalanmayı sağlar.
 • İşletmenin zayıf yönlerini azaltmayı, tehditlere karşı önlemler almayı kolaylaştırır.

SWOT Analizi Nasıl Hazırlanır?

Analizin ilk aşamasında işletmenin iç ve dış analizi yapılmalıdır.

İşletmenin İç Analizi

İşletmenin iç analizinin yapılmasının amacı, işletmenin sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarmaktır. Böylece işletmenin potansiyelleri belirlenmektedir. İşletmenin güçlü yönleri, işletmenin gelecekteki hedeflerini belirleyecek, zayıf yönleri ise işletmenin alacağı tedbirlere zemin olacaktır.

İşletmenin güçlü yönlerini tespit eden sorular:

 • İşletmenizin üstünlükleri nelerdir?
 • İşletmenizde iyi yapılan şeyler nelerdir?
 • Rakipleriniz neleri sizin güçlü yanlarınız olarak görmektedir?

İşletmenin zayıf yönlerini tespit eden sorular:

 • İşletmenizde neleri kötü yapmaktasınız?
 • İşletmenizde iyileştirilmesi gereken noktalar nelerdir?
 • Rakiplerinizin sizden daha iyi oldukları konular var mı? Varsa bunlar neler?
 • Rakiplerinizin gözünde ne gibi zayıf yönleriniz var?
İşletmenin Dış Analizi

Dış analizin amacı, işletmenin faaliyet içinde bulunduğu ortamı ve dış şartları tanımaktır. Bu aynı zamanda, rakip işletmelere ilişkin bilgiler toplamaya da imkan vermektedir. Dış çevre analizi yapılırken çevresel faktörlerin işletmeye sunduğu fırsatlar ve oluşturduğu tehditler belirlenir.

Fırsatların belirlenmesinde şu sorulara yanıt bulunur:

 • Önünüzdeki fırsatlar nelerdir?
 • Çevrede ne gibi gelişmeler yaşanmaktadır?

Tehditlerin belirlenmesinde ise aşağıdaki sorulara cevap aranır:

 • Ne tarz engellerle karşılaşmaktasınız?
 • Rakiplerinizin neler yaptığını takip ediyor musunuz?
 • Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişiyor mu?
 • Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu?
 • Ekonomik problemleriniz var mı?

Sonuç olarak işletmeler, değişen koşullara ayak uyduracak tedbirler almalı ve bunları hayata geçirmelidir. SWOT analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri ortaya çıkarmasıyla bir “mevcut durum” analizidir. Diğer yandan, SWOT analizi, işletmenin gelecekteki durumunu tahmin etmeye olanak sağlamasıyla bir “gelecek durum” analizidir. Dolayısıyla, işletmelerin stratejik yönetim sürecinde belli periyotlarla bu analizi yapması önem arz etmektedir.

İçindekiler